Abonamenty

 • Abonament możliwy jest do nabycia jedynie dla mieszkańców Mikołajek oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Mikołajek,
 • Zakupiony abonament upoważnia do postoju tylko na Placu Parkingowym „Plac Wolności” zlokalizowanym za zabudowaniami przy ul. Plac Wolności 2-5, na obszarze wskazanym na mapie poniżej.
 • Cena abonamentu – 100 zł za miesiąc kalendarzowy
 • Aby uzyskać abonament, należy złożyć wniosek online na niniejszej stronie,
 • Abonament opłacić można jedynie przelewem bankowym,
 • Do danych w formularzu należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za abonament,
 • Abonament zostanie aktywowany nie wcześniej niż po potwierdzeniu zaksięgowania płatności za jego wydanie na rachunku bankowym Indigo.
 • Dane podane w formularzu muszą być tożsame z danymi osoby/podmiotu wykonującego płatność, w przypadku rozbieżności, Indigo ma prawo odmówić wydania abonamentu lub wezwać wnioskującego do złożenia wyjaśnień.
 • Operator (Indigo) dla każdego wydanego abonamentu, na wskazany we wniosku adres mailowy, prześle dokument KP potwierdzający przyjęcie wpłaty w imieniu właściciela Parkingu – Gminy Mikołajki. Wnioskujący chcący otrzymać fakturę VAT za zakupiony abonament musi zwrócić się o jej wydanie do Gminy Mikołajki przedkładając otrzymane potwierdzenie w formie dokumentu KP.

Płatność za abonament należy uiścić na rachunek bankowy operatora SSPP oraz PP:

Indigo Polska S.A.
ul. Jana z Kolna 11
80 – 864 Gdańsk
nr rachunku: 35 1140 1052 0000 2932 4700 1013

w tytule przelewu wpisując numer rejestracyjny pojazdu, na który składany jest wniosek o wydanie abonamentu.


Wyślij wniosek online


  *pole wymagane
  **tylko dla podmiotów gospodarczych wnioskujących o wydanie abonamentu

  Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.

  • Wypełnienie powyższego wniosku online o wydanie abonamentu ma charakter dobrowolny.
  • Brak podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie skutkować odrzuceniem wniosku o wydanie abonamentu i zwrotem wpłaconych środków, jeżeli opłata została już uiszczona.
  • Pełny tekst Polityki Prywatności dostępny jest na stronie Polityka Prywatności.
  • Podane dane osobowe przetwarzane będą jedynie na potrzeby procesowania wydania abonamentu parkingowego.

  Wzory abonamentów

  Skip to content